مأموریت: سازماندهی تحقیقات و پژوهش­های علمی در زمینه مهندسي سطح و حفاظت و تاسیس مرکزی علمی جهت کاربردی نمودن تحقیقات و ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در زمینه مهندسي سطح و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی از طریق گردآوری بانک های اطلاعاتی گوناگون محققان و اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی

اهداف بلند مدت:

 • انجام تحقیقات در زمینه مهندسي سطح و حفاظت
 • توسعه روش هاي مهندسي سطح در زمينه روش­هاي مهندسي سطح و ارزيابي پوشش­ها
 • سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود
 • تحقیق و توسعه در زمینه روش های جدید مهندسي سطح و کاربرد آنها در حوزه­هاي مختلف صنعت
 • ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور
 • اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 

 اهداف کوتاه مدت:

 • هدایت پروژه های دانشجویی در راستای نیازهای واقعی علمی و صنعتی
 • برگزاری دوره های تخصصی ویژه مطابق نیازهای صنعت و یا جهت به روز شدن اطلاعات علمی تخصصی محققان داخل
 • دعوت از اساتید و متخصصین برجسته خارج از کشور
 • انجام مشاوره های علمی تخصصی و تحقیقاتی درزمینه مهندسی سطح و حفاظت
 • شناسایی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین المللی به منظور برگزاری دوره های مشترک و تخصصی

 

چشم انداز:

 • انجام تحقیقات و  توسعه روش های در زمینه مهندسي سطح و حفاظت
 • سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود
 • تحقیق و توسعه در زمینه روش های جدید مهندسي سطح و تريبولوژي
 • ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور
 • اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 

پژوهشگران گروه پژوهشی مهندسي سطح، حفاظت و خوردگی

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته و گرایش

مرتبه علمی

1

مهدي رفيعي

مهندسی مواد-مهندسی مواد

دانشیار

2

ايمان ابراهيم­ زاده

مهندسی مواد-مهندسی مواد

استادیار

3

احسان صائب نوري

مهندسی مواد-مهندسی مواد

استادیار

4

فرید نعيمي

مهندسی مواد-مهندسی مواد

استادیار

5

علیرضا اعلایی

مهندسی مواد-مهندسی مواد

استادیار