اشعه ايكس امواج الكترومغناطيس با طول موج درمحدوده فاصله بين اتمي (1/0 تا 10 آنگستروم) مي باشد. اين انطباق مقياسهاي طولي، اشعه ايكس را براي مطالعه مواد كريستالي سودمند ساخته است.ساختار كريستالي مواد تك فاز مستقيماً از پراش اشعه ايكس بدست مي آيد. با بهره گيري از پايگاه داده ساختارهاي معلوم، XRD براي شناسائي فاز بكار مي رود. از دیگر قابلیت های این روش می توان به تعیین اندازه كريستال ها، كرنش و جهت گيري ترجيحي اشاره كرد. این مرکز با در اختیار داشتن دستگاه پراش ایکس PHILIPS PW3040 در حال خدمت رسانی به دانشجویان و صنایع مختلف می باشد.

download 4