تجهیزات مستقر در آزمایشگاه تحقیقاتی بایو:

  • آون های خلاء و معمولی
  • دستگاه اتوکلاو
  • سانتریفیوژهای معمولی و یخچال دار
  • دستگاه روتاری
  • هودهای آزمایشگاهی
  • الایزر ریدر
  • انکوباتور
  • انکوباتور شیکردار
  • حمام بن ماری
  • هودهای آزمایشگاهی لامینار

download 6