مأموریت: سازماندهی تحقیقات و پژوهش های علمی در زمینه روشهای سنتز و فناوري نانو مواد و تاسیس مرکزی علمی جهت کاربردی نمودن تحقیقات و ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در زمینه توليد پودرهاي نانو ذره و نانو ساختار و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی از طریق گردآوری بانکهای اطلاعاتی گوناگون محققان و اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی
 

اهداف بلند مدت: 

 • انجام تحقیقات در زمینه سنتز و فناوري نانو مواد و تجاری سازی آن
 • توسعه روش های فناوري نانو مواد مانند مانند مواد نانو ذره و مواد نانو ساختار
 • سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود - توسعه فرآیندهای نانو مواد غیرفلزی و سرامیک ها و کامپوزیت های غیرفلزی
 • ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور
 • اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 

اهداف کوتاه مدت:

 • هدایت پروژه های دانشجویی در راستای نیازهای واقعی علمی و صنعتی
 • برگزاری دوره های تخصصی ویژه مطابق نیازهای صنعت و یا جهت به روز شدن اطلاعات علمی تخصصی محققان داخل
 • دعوت از اساتید و متخصصین برجسته خارج از کشور
 • انجام مشاوره های علمی تخصصی و تحقیقاتی در زمینه روشهای مدرن و پیشرفته توليد مواد نانو
 • شناسایی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین المللی به منظور برگزاری دوره های مشترک و تخصصی

 

چشم انداز:

 • انجام تحقیقات در زمینه روش های مدرن فناوري نانو مواد و تجاری سازی آن
 • سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود
 • ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور
 • اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 

پژوهشگران گروه پژوهشی سنتز و فناوري نانو مواد:

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته و گرایش

مرتبه علمی

1

رضا ابراهيمي

مهندسي مواد-مهندسی مواد

استاد

2

حمید غیور

مهندسي مواد-مهندسی مواد

دانشیار

3

امير حسين امامي

مهندسي مواد-مهندسی مواد

استادیار

4

سعيد جبارزارع

مهندسي مواد-مهندسی مواد

استادیار

5

مهدي منصوری

مهندسي مواد-مهندسی مواد

استادیار

6

محسن عباسی

مهندسي مواد-مهندسی مواد

استادیار