مرکز تحقیقات مواد پبشرفته با در اختیار داشتن میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل LEO435VP به همراه دستگاه ویژه پوشش دهی برای ایجاد پوشش هادی طلا در نمونه های غیرهادی آماده ارایه خدمات به دانشجویان و صنایع مختلف می باشد. این دستگاه با فیلمان تنگستنی قادر به تهیه تصاویری در بزرگنمایی هایی تا 12000 برابر را دارا می باشد. امروزه میکروسکوپ الکترونی روبشی در صنایع مختلفی نظیر خودروسازی، صنایع شيميائي، صنایع نفت و گاز، سراميك و غیره با اهدافی نظیر بررسي سطح مقطع شكست، بررسي سطوح متاثر از سايش، ارزيابي و اندازه گيري پوشش سطوح، بررسي اندازه ذرات و موارد متعدد دیگر به کار گرفته میشود.

download 3