فرايند عمليات حرارتي فلزات شامل گرم وسرد كردن كنترل شده فلز به منظور دستيابي به ريزساختار و  خواص مطلوب است. انجام عمليات حرارتي بر روي بسياري از آلياژهاي فلزي باعث ارتقاي خواص مكانيكي و يا بهينه شدن اين خواص خواهد شد. از اين رو امروزه عمليات حرارتي آلياژها در صنعت از اهميت وي‍ژه­اي برخوردار است.  آزمايشگاه عمليات حرارتي امكان انجام سيكل­هاي مختلف عمليات حرارتي را بر روي آلياژهاي آهني شامل انواع فولادها و چدن ها و آلياژهاي غيرآهني فراهم مي­آورد.

فرایندهائی که در آزمایشگاه عملیات حرارتی انجام می شود
 • عملیات حرارتی کوئنچ در محيط­هاي آب و روغن  
 • عملیات حرارتی کوئنچ زیر صفر توسط نيتروژن مايع
 • عملیات حرارتی  کربن دهی جامد
 • عملیات حرارتی آنیل شامل آنیل کامل و همدما
 • عملیات حرارتی تحت گاز خنثی آرگون
 • عملیات حرارتی آستمپر ومارتمپر توسط حمام نمک
 • عملیات حرارتی سختی پذیری (آزمون جامینی)
 • عملیات حرارتی همگن كردن، کروی کردن و تنش گیری
 • عمليات حرارتي ماليبل كردن
 • عملیات حرارتی رسوب سختی
تجهیزات
 • كوره اکسایتون (Exciton) با قابليت عمليات حرارتي تحت گاز خنثی با قابلیت برنامه ­ريزي سیکل عمليات حرارتي و حداکثر دمای 1100 درجه سانتی گراد
 • کوره تیوبی با قابليت عمليات حرارتي تحت گاز خنثی آرگون و برنامه ­ريزي سیکل عمليات حرارتي وحداکثر دمای 1400 درجه سانتی گراد
 • کوره حمام نمک  مدل اکسایتون حداکثر دما 1100  و  با حجم  6 لیتر نمک
 • سختی سنجی فلزات در مقیاس های راکول، برینل و ویکرز
 • دستگاه سختی سنج میکرو
 • میکروسکوپ های نوری جهت مشاهده ساختار ميكروسكوپي و عکسبرداری همراه با  نرم افزار آناليز تصويري  
 • دستگاه برش قطعات
 • دستگاه آزمون جامینی
 • دستگاه­هاي آماده سازی نمونه شامل برش، سنباده زنی و پولیش