دستگاه کوانتومتری Foundry Master PRO با سیستم نوری مدرن و محدوده گسترده طول موج قادر به شناسایی دقیق و آنالیز کمی و کیفی عناصر آلیاژهای آهنی و غیر آهنی آنها می باشد. از جمله قابلیت های ویژه این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • پایداری طولانی مدت و کوچکترین حد تشخیص
  • نمایش و ذخیره طیف کامل نمونه
  • تکنولوژی Jet-Stream جهت نمونه های کوچک

download 5