آزمایشگاه TGA

آنالیز وزنی حرارتی TGA

معرفی

در این آنالیز، تغییر جرم نمونه حین گرمایش بطور پیوسته  اندازه گیری میشود. اين آزمون جهت بررسي تجزيه لاستيكها، سينتيك اكسيداسيون فلزات ، استحاله شيشه اي شدن پليمرها و بررسی کلراسیون اکسیدهای فلزی مورد استفاده قرار مي گيرد. روش مورد استفاده در آزمون  TG‌اندازه گيري پيوسته جرم نمونه  در هنگام گرمايش  در هوا، گاز خنثي و یا گاز کلر مي باشد. داده هاي اين آزمايش ير اساس تغییر وزن بر حسب درجه حرارت مي باشد. آزمون TGA به دو روش همدما و روش غير همدما انجام مي شود.

 مشخصات دستگاه:

مدل

TGA 401

ماكزيمم دماي كوره

C °1100

دقت ترازو

001/0%

ظرفيت ترازو

1300ميلي گرم

 

قابليتهاي ويژه:

رسم منحنی حرارتی پایداری حرارتی

تعیین دمای تجزیه ترکیبات

بررسی اکسیداسیون فلزات

بررسی سینتیک واکنش ها

كاربرد در صنايع مختلف

صنایع پتروشیمی، سرامیک، داروسازی  و  محیط زیست