کارگاه آموزشی عملی میکروسکوپ الکترونی روبشی

قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی مواد : کارگاه آموزشی SEM  درتاریخ 93/09/24 در محل مرکز تحقیقات مواد پیشرفته برگزار می گردد.دانشجویان علاقمند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مدیریت آموزش های آزاد مرکز مراجعه نمایند.

سر فصل مطالب دوره :

1- آشنایی با مبانی، اصول و کاربرد

2- نحوه ی کار با میکروسکوپ الکترونی شامل :

1-2- گرفتن تصویر با الکترون های ثانویه (Secondary Electron (SE

2-2- گرفتن تصویر با الکترون های برگشتی (Back Scatter Electron (BSE

3-2- روش تنظیم Focus - Resolution - Astigmatism – Brightness - Contrast

Filament Current - High Voltage – Prob Current

4-2- روش تعویض فیلامان

در پایان دوره هر کدام از شرکت کنندگان در کارگاه به صورت انفرادی قادر به گرفتن تصویر و تنظیمات مربوطه می گردند.

به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطاء خواهد شد.