برگزاری دوره آموزشی کلید فولاد

  قابل توجه دانشجویان:دوره آموزشی کلید فولاد در تاریخ 1393/07/20مرکز تحقیقات مواد پیشرفته برگزار می گردد.جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه آموزشی مرکز تحقیقات مراجعه نمایید