'گروه پژوهشي مهندسي سطح و حفاظت

به نام خداوند جان و خرد

مهندسي سطح و حفاظت

الف) مأموریت:

سازماندهی تحقیقات و پژوهش­های علمی در زمینه مهندسي سطح و حفاظت و تاسیس مرکزی علمی جهت کاربردی نمودن تحقیقات و ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در زمینه مهندسي سطح و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی از طریق گردآوری بانک های اطلاعاتی گوناگون محققان و اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی

ب) اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی:

 • انجام تحقیقات در زمینه مهندسي سطح و حفاظت
 • توسعه روش هاي مهندسي سطح در زمينه روش­هاي مهندسي سطح و ارزيابي پوشش­ها
 • سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود
 • تحقیق و توسعه در زمینه روش های جدید مهندسي سطح و کاربرد آنها در حوزه­هاي مختلف صنعت
 • ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور
 • اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 ج) اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی:

 • هدایت پروژه های دانشجویی در راستای نیازهای واقعی علمی و صنعتی
 • برگزاری دوره های تخصصی ویژه مطابق نیازهای صنعت و یا جهت به روز شدن اطلاعات علمی تخصصی محققان داخل
 • دعوت از اساتید و متخصصین برجسته خارج از کشور
 • انجام مشاوره های علمی تخصصی و تحقیقاتی درزمینه مهندسی سطح و حفاظت
 • شناسایی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین المللی به منظور برگزاری دوره های مشترک و تخصصی

د) چشم انداز:

انجام تحقیقات و  توسعه روش های در زمینه مهندسي سطح و حفاظت، سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود، تحقیق و توسعه در زمینه روش های جدید مهندسي سطح و تريبولوژي، ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور، اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 

ه)  پژوهشگران گروه پژوهشی مهندسي سطح و حفاظت

رديف

نام و نام خانوادگي

 

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

نوع همکاری

محل خدمت فعلی

عنوان گروه پژوهشی پیشنهادی

 

تمام وقت

پاره وقت

 

رشته و گرایش

مرتبه

پایه

 

1

ايمان ابراهيم­ زاده*   

پژوهشگر شاخص

مهندسی مواد-مهندسی سطح

استادیار

6

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

2

مهدي رفيعي

مهندسی مواد مهندسی سطح

استادیار

4

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

3

محسن عباسی بهارانچی

مهندسی مواد- جوشکاری سطحی

استادیار

2

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

4

فرید نعيمي

 مهندسی سطح

استادیار

10

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

5

احسان صائب نوري

مهندسی مواد-خوردگی فلزات

استادیار

3

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

6

مهدي ورديان

مهندسی مواد-خوردگی فلزات

استادیار

4

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت

 

7

علیرضا اعلایی

مهندسی مواد- جوشکاری سطحی

استادیار

6

×

 

واحد نجف آباد

مهندسي سطح و حفاظت