هسته تحقیقاتی روکش کاری

   

 

 سخن مسئول هسته:

هسته تحقیقاتی روکش کاری با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای شناسایی و جذب دانشجویان علاقمند و مستعد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در این حوزه و با محوریت آموزش تخصصی و ارتقای جایگاه علمی دانشجویان تشکیل یافته است. امیدوارم در پرتو الطاف بی کران الهی و همراهی شما، در مسیر عزت و سربلندی کشور تمدن ساز ایران اسلامی گام های موثری برداریم.

محورهای فعالیت هسته تحقیقاتی:

·        فرایند های روکش کاری

·        مشكلات موجود در صنایع در ارتباط با مهندسی سطح

·        فن آوری های نوین روکش کاری


مسئول هسته:

محسن عباسی -عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد