گروه پژوهشي سراميک هاي پيشرفته

بنام خدا

گروه پژوهشي سراميک هاي پيشرفته

  مأموریت:

سازماندهی تحقیقات و پژوهش­های علمی در زمینه سراميک­هاي پيشرفته و تاسیس مرکزی علمی جهت کاربردی نمودن تحقیقات و ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در اين زمينه و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی از طریق گردآوری بانک های اطلاعاتی گوناگون محققان و اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی

 

اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی:

 • انجام تحقیقات در زمینه توليد، فراوري و ارزيابي مواد سراميکي مهندسي و پيشرفته
 • توسعه سراميک­هاي پيشرفته با اهداف کاربردي
 • سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود
 • تحقیق و توسعه در زمینه روش های توليد و خواص سراميک­هاي مغناطيسي، سراميک­هاي اپتيکي و بيوليوژيکي
 • ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور
 • اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط

 

 

اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی:

 • هدایت پروژه های دانشجویی در راستای نیازهای واقعی علمی و صنعتی
 • برگزاری دوره های تخصصی ویژه مطابق نیازهای صنعت و یا جهت به روز شدن اطلاعات علمی تخصصی محققان داخل
 • دعوت از اساتید و متخصصین برجسته خارج از کشور
 • انجام مشاوره های علمی تخصصی و تحقیقاتی در زمینه سراميک­هاي پيشرفته مورد نياز صنايع کشور
 • شناسایی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین المللی به منظور برگزاری دوره های مشترک و تخصصی

 

 چشم انداز:

انجام تحقیقات و توسعه در زمینه سراميک­هاي پيشرفته. سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود.

ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و انجام تحقیقات محصول محور. اعلام نیاز نیروهای متخصص از طرف صنعت به پژوهشکده و معرفی افراد واجد شرایط.

 

 پژوهشگران گروه پژوهشی سراميک­هاي پيشرفته

 

رديف

نام و نام خانوادگي

 

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

نوع همکاری

محل خدمت فعلی

عنوان گروه پژوهشی پیشنهادی

 

تمام وقت

پاره وقت

 

رشته و گرایش

مرتبه

پایه

 

1

علي حسن­ زاده*

پژوهشگر شاخص

مهندسي مواد -سراميک

دانشیار

15

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته

 

2

نرجس کوپایی

مهندسی پزشکی- بیومواد

استادیار

5

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته

 

3

حميد غيور

مهندسي مواد-
پوشش­هاي سراميکي

دانشیار

15

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته

 

4

حامد قمي

مهندسي مواد- بيو مواد

استادیار

2

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته

 

5

مسعود کثيري

مهندسی مواد- سراميک

دانشیار

18

×

 

واحد نجف آباد

سراميک­هاي پيشرفته