آشنایی با تاسیس شرکت های دانش بنیان

 قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی مواد :دوره آموزشی  آشنایی با تاسیس شرکت های دانش بنیان  ویژه دانشجویان دانشکده مهندسی مواد در تاریخ 1393/08/07از ساعت 8 الی 12 در مرکز تحقیقات مواد پیشرفته برگزار می گردد.جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مرکز تحقیقات مواد پیشرفته مراجعه نماید

مدرس دوره:
آقای مهندس حمید مهدوی (رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان)