اولویت های پژوهشی صنایع

 

ردیف نام شرکت نیازهای تحقیقاتی حمایت از پایان نامه تاریخ بروز رسانی  
1 شرکت سهامی ذوب آهن کلیک کنید کلیک کنید مرداد 94
2 شرکت فولاد مبارکه کلیک کنید   مرداد 94  
3 شرکت فولاد خوزستان کلیک کنید   مرداد 94  
4 شرکت ملی گاز ایران کلیک کنید کلیک کنید 
آیین نامه اجرایی
آبان 93  
5 شرکت گاز استان اصفهان کلیک کنید کلیک کنید آبان 93  
6 شرکت آب منظقه ای اصفهان کلیک کنید   آبان 94  
7 شرکت ملی نفت ایران کلیک کنید   آبان 94  
8 شرکت ملی صنایع پتروشیمی کلیک کنید کلیک کنید آبان 94  
9 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   کلیک کنید آبان 94  

در حال بروز رسانی....