اولویت های پژوهشی صنایع

 

ردیف نام شرکت نیازهای تحقیقاتی حمایت از پایان نامه تاریخ بروز رسانی  
1 شرکت سهامی ذوب آهن کلیک کنید کلیک کنید مرداد 97
2 شرکت فولاد مبارکه کلیک کنید   مرداد 97  
3 شرکت ملی گاز ایران کلیک کنید کلیک کنید  آبان 97
4 شرکت گاز استان اصفهان کلیک کنید کلیک کنید آبان 97
5 شرکت ملی حفاری ایران کلیک کنید   آبان 97  
6 شرکت آب منظقه ای اصفهان کلیک کنید   آبان 97  
7 شرکت ملی نفت ایران کلیک کنید   آبان 97  
8 شرکت ملی صنایع پتروشیمی کلیک کنید کلیک کنید آبان 97  
9 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   کلیک کنید آبان 97  

در حال بروز رسانی....