آزمایشگاه عملیات حرارتی

 فرايند عمليات حرارتي فلزات شامل گرم وسرد كردن كنترل شده فلز به منظور دستيابي به ريزساختار و  خواص مطلوب است. انجام عمليات حرارتي بر روي بسياري از آلياژهاي فلزي باعث ارتقاي خواص مكانيكي و يا بهينه شدن اين خواص خواهد شد. از اين رو امروزه عمليات حرارتي آلياژها در صنعت از اهميت وي‍ژه­اي برخوردار است.  آزمايشگاه عمليات حرارتي امكان انجام سيكل­هاي مختلف عمليات حرارتي را بر روي آلياژهاي آهني شامل انواع فولادها و چدن ها و آلياژهاي غيرآهني فراهم مي­آورد.

فرایندهائی که در آزمایشگاه عملیات حرارتی انجام می شود
·       عملیات حرارتیکوئنچ در محيط­هاي آب و روغن  
·       عملیات حرارتی کوئنچ زیر صفر توسط نيتروژن مايع
·       عملیات حرارتی  کربن دهی جامد
·       عملیات حرارتی آنیل شامل آنیل کامل و همدما
·       عملیات حرارتی تحت گاز خنثی آرگون
·       عملیات حرارتی آستمپر ومارتمپر توسط حمام نمک
·       عملیات حرارتی سختی پذیری (آزمون جامینی)
·       عملیات حرارتی همگن كردن، کروی کردن و تنش گیری
·       عمليات حرارتي ماليبل كردن
·       عملیات حرارتی رسوب سختی
 
تجهیزات
·         كورهاکسایتون (Exciton) با قابليت عمليات حرارتي تحت گاز خنثی آرگون، برنامه­ريزي سیکل عمليات حرارتي و حداکثر دمای 1100 درجه سانتی­گراد
·         کوره تیوبی با قابليت عمليات حرارتي تحت گاز خنثی آرگون و برنامه­ريزي سیکل عمليات حرارتي وحداکثر دمای1400 درجه سانتی گراد
·         کوره حمام نمک  مدل اکسایتون حداکثر دما 1100  و  با حجم  6 لیتر نمک
·         سختی سنج فلزات به سه روش راکول، برینل و ویکرز
·         سختی سنج Microhardness  توليد شرکت کوپا
·         میکروسکوپ نوری توليد شرکت Nikon جهت مشاهده ساختار ميكروسكوپي و عکسبرداری همراه با  نرم افزار آناليز تصويري  
·            دستگاه برش قطعات
·         دستگاه آزمون جامینی
·         دستگاه­هاي آماده سازی نمونه شامل برش، سنباده زنی و پولیش