طرح های پژوهشی

ردیف

نام سازمان بیرونی

مدت قرارداد

میزان حق بالاسری (درصد)

وضعيت قرارداد

(خاتمه يافته /در حال اجرا)

1

پروژه بدیع و نوظهور

وزارت دفاع و نهاد ریاست جمهوری

24 ماه

قرارداد مشارکتی

در حال اجرا

2

اداره گاز استان آذربایجان شرقی

 

8 ماه

20 درصد

در حال اجرا

3

شهرداری اصفهان

 

10 ماه

20 درصد

در حال اجرا

4

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان

 

12 ماه

20 درصد

در حال اجرا