آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
كروماتوگراف گازي (Gas chromatography)
كروماتوگراف گازي مدل GC-14A ساخت شركت Shimadzu   براي آناليز نمونه هاي آلي استفاده مي شود.اساس كار دستگاه بدين صورت است كه محلول نمونه تزريق شده به دستگاه، وارد جريان گازي ميشود كه نمونه را به لوله جداسازي كه اصطلاحا  ستون ناميده ميشود انتقال مي دهد. اجزاي مختلف داخل ستون جدا ميشوند. حس گر مقدار اجزاي خارج شده از ستون را اندازه گيري مي كند.
براي اندازه گيري نمونه اي با غلظت نامشخص، نمونه اي استاندارد با غلظت معين به داخل دستگاه تزريق ميشود. 
 
 
 
ICP (Inductively coupled plasma
اين دستگاه يك سيستم آناليز عنصري است كه بر اساس  طيف  نشري در محيط  پلاسما صورت مي گيرد. پلاسما مجموعه اي از الكترون ها ويون هاي مثبت گاز آرگون داراي انرژي بالا ودمايي در حدود k  10000 است.
با توليد ميدان مغناطيسي الكترونها ويونهاي پلاسما رادرمحيطي مغناطيسي درمسيرهاي مدور با شتاب خيلي بالا به حركت در مي اورد. اتم هاي خنثي آرگون در درون پلاسما در اثر برخورد باذرات باردار درحال حركت يونيزه شده و بدين ترتيب بقاي پلاسما پايدار مي گردد. نمونه از ميان يك مجراي باريك مكنده بوسيله جريان آرگون در پلاسما پخش ، سپس انرژي الكترون ها و يونها به نمونه منتقل و باعث برانگيختگي آن ميشود. بدين ترتيب پرتوهايي با طول موج هاي خاص عناصر موجود درمحلول منتشر ميشوند. موقعيت طول موج نشان دهنده نوع عنصر و شدت آن نشان دهنده مقدار عنصر درنمونه است.دقت اندازه گيري عناصردر اين سيستم در حد ppb مي باشد.
مشخصات دستگاه
مدل
JY 124
اسپكترومتر
مونوكروماتور 640 mm Czerny-Turner
محدوده طول موج
150-500 نانومتر
فركانس(مگاهرتز)
68/40
توان(وات)
2600
 
كاربرد:
§         آناليزهاي كمي و كيفي درمحدوده هاي مختلف ازعناصر بادرصدبالا تا عناصركم درمواد معدني و آلي
كاربرد در صنايع مختلف
§         شيميائي
§         متالورژي
 
 

اسپكترو فتومترUV/Vis

معرفي
 دستگاه  اسپكتروفتومتر دو پرتوئي OPTIZEN 3220UVدر بسياري از زمينه ها مانند آناليز آب و بيوشيمي و صنايع شيميائي مورد استفاده قرار مي گيرد و داراي محدوده وسيع طول موج از 190 تا 1100 نانومتر بوده و از 8 سل اتوماتيك برخورداراست. سادگي نرم افزار، سرعت ودقت بالاي دستگاه از ويژگي بارز آن مي باشد.
مشخصات دستگاه:
مدل
Double Beam UV/Vis Spectrophotometer (OPTIZEN 3220UV)
سيستم نوري
دوپرتوئي
پهناي باند
كوچكتر از 1 نانومتر
محدوده طول موج
1100-190 نانومتر
دقت  طول موج(nm)
كوچكتر از 3/0 ±
سرعت روبش(nm/min)
3000
منوكروماتور
Modified czerny-Turner type   
منبع نوري
لامپ تنگستن- هالوژن و ديتريوم
حجم سل ( cc)
3
تعداد جاي سل
8 عدد
 
الزامات نمونه:
نمونه محلول با حجم حداقل 3سي سي
استانداردهاي دستگاه:
 
§ ISO 9001, CE, Jas-anz, Jk-1777
 
قابليتهاي ويژه:
§         انتخاب سل ها توسط نرم افزار
 
موارد استفاده:
§         تعيين غلظت و محدوده جذبي در محلولهاي آبي و ارگانيك
كاربرد در صنايع مختلف
§         شيميائي
§         متالورژي