آزمایشگاه سرامیک

 اندازه گيري سطح ويژه  (BET)

دستگاه BET Sorptometer  قادر به اندازه گیری سطح ویژه  در  نمونه ها ی مختلف به صورت پودر و بالك و نيز آناليز ميكرو حفره ها و مزوحفره ها مي باشد. جذب شيميائي بخش گسترده اي از مواد شيميائي نيز قابل اندازه گيري است. سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع ( 77 درجه کلوین) کار می‌کند. این سیستم بر اساس تئوری BET)Brunauer-Emmett-Teller) می باشد و می‌تواند سطح ویژه، قطر ،حجم و توزیع اندازه حفره‌های ماده را محاسبه نماید.

الزامات نمونه

حدود 5/0 گرم

قابليتهاي ويژه:

·        تعیین مساحت سطح كل(با روش تک نقطه ای و چند نقطه اي)

·        تعیین اندازه حفره متوسط

·        تعیین حجم و ساختار حفره

·        تعيين نمودار جذب و واجذب همدما

·        نمودار خطی BET

·            تعیین Vm بر حسب سانتی متر مکعب بر گرم

·          تعيين حجم حفره كل بر حسب سانتی متر مکعب بر گرم

·        تعيين توزیع اندازه‌ی حفره‌های ماده در بازه 100-1 نانومتر


موارد استفاده:

·         تعيين مشخصات كاتاليستها در صنايع شيميائي

·         تعيين مشخصات پالپ در صنايع كاغذسازي

·         آزمايش مواد پيش واكنشگر پودري جهت تخمين چسبندگي

·         تعيين تخلخل نهائي در صنايع متالورژي پودر

 

 

كاربرد در صنايع مختلف

·         خودرو،شيميائي، كاغذسازي، باتري، فيلتراسيون، داروسازي، سراميك، پيل سوختي، متالورژي پودر، سيمان

 

STA  آناليز حرارتي همزمان

آناليز حرارتي همزمان، تغییر وزن  و دمای نمونه) (DTA را بر حسب تابعی از دما(T) اندازه گیری می کند. به اين منظور نمونه و نمونه مرجع تحت برنامه دمائي مشخص (همدما يا غیر همدما) قرار مي گيرند. تغییر دمای سیستم و انجام تغییر فازهای فیزیکی و یا واکنش های شیمیایی باعث تغییر وزن و دمای نمونه می گردد.

مشخصات دستگاه

مدل دستگاه

STA 503

محدوده وزني

250 ميلي گرم تا 1 گرم

حساسیت دما

0,01°C

حساسیت وزن

1 میکروگرم

اتمسفر

هوا ،گاز خنثي، احیایی ، خلاء  5- 10  میلی بار،

محدوده دمائي

دمای اتاق تا  C ° 1500

نرخ گرمايش

/min °C 100-01/0

نرخ سرمايش

°C 1500تا°C  100 در15 دقيقه

حجم محفظه نمونه

 55 سانتی متر مکعب

 

مشخصات نمونه:

حداكثر 1  گرم

 

 

استانداردهاي دستگاه

§         ISO11357,ISO11358.ASTM E967,ASTM E968

§         ASTM E793,ASTM D3895,DIN 51004,DIN  51006

 

 

قابليت هاي ويژه

§         مورد استفاده در دقت وزنی بالا

§         کوچک بودن محفظه نمونه

§         عدم ایجاد هر گونه تاثیر الکتریکی  در حین گرمایش بر روی نمونه یا سیستم اندازه گیری

موارد استفاده 

§         تعیین تغيرات جرم، تعیین نقطه انتقال شيشه، تعیین دماي تجزيه،تعیین پايداري حرارتي

§         تعیین آنتالپي، تعیین گرماي ويژه، تعیین دماي كوري

كاربردها:

 

نمونه های پلیمری، سرامیکی، فلزی و آلیاژی

 

استريو ميكروسكوپ

استريو ميكروسكوپ . SZX16اجهت بررسي ساختار مواد سراميكي با وضوح و تفكيك بالا استفاده مي گردد . تصاویر مشاهده شده با حد تفکیک و کنتراست بالا نتيجه كاربرد عدسي هاي  سری SDF  می باشد.

مشخصات دستگاه:

مدل

Olympus SZX16

سیستم نوری

Galilean Optical System

بزرگنمائی کلی

X 690X - 1/2

نسبت بزرگنمائی

 (4:1/16) 5/11-7/0

حد تفكيك

lP /mm900

ماكزيمم  (NA)

3/0

ميدان ديد

8/104  میلیمتر

فاصله کاری

141-20 میلیمتر

 

 

قابليتهاي ويژه

·       ایجاد تصاویر سه بعدی

·    مشاهده واضح نمونه هاي شفاف

·   قابليت جايگزيني عدسي هاي شيئي مختلف

·   امكان كار در  میدان روشن، میدان تاریک و  مايل 

·   امكان تغییر مشاهده از حالت ماکرو به میکرو

·   

كاربرد در صنايع مختلف

 

·         الكترونيك، زيست شناسي، سراميك