آزمایشگاه خواص مکانیکی

 دستگاه كشش 4486INSTRON

جهت انجام آزمايش كشش تك محوري با ظرفيت لودسل  KN 10 و  KN300 و  فيكسچر خمشي 3 نقطه اي جهت تعيين استحكام كششي و نقطه تسليم
 
 

دستگاه آزمون فشار SANTAM

 جهت انجام آزمايش‌هاي فشار  و تعيين استحكام فشاري مواد بر روي قطعات فلزي، بتني، سراميكي و سنگ با نرخ بارگذاري كنترل شده
 
دستگاه خزش
انجام آزمايش خزش  بر روي نمونه هاي فلزي
 
دستگاه آزمون پيچش تمام اتوماتيك
 
جهت انجام كليه آزمون هاي پيچش
 
دستگاه آزمايش ضربه  300 ژولSANTAM
جهت انجام كليه آزمايش‌هاي ضربه  شارپي
 
دستگاه سختي‌سنج
 
 دستگاه آزمون سختي KOOPA مدل  UV1جهت تعيين سختي فلزات و آلياژها با اشكال مختلف نظير تخت، گرد، يا اشكال بي قاعده بكار مي رود. در اين آزمايشگاه، آزمايش‌هاي سختي‌سنجي راكول
 (A, B, C, D,E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V)و همچنين آزمايش برينل و سختي سطحي HR15T, HR30T, HR45T, HR15N, HR30N, HR45H)    قابل انجام است.