اعضای هیات علمی مرکز

 اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات مواد پیشرفته:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رزومه تحقیقاتی تخصص  
رضا ابراهیمی دانشیار کلیک کنید سینتیک و ترمودینامیک  
مسعود کثیری استادیار کلیک کنید جوشکاری  
حمید غیور استادیار کلیک کنید نانو متریال  
علیرضا اعلایی استادیار کلیک کنید شبیه سازی  
امیرحسین امامی استادیار کلیک کنید  
فرید نعیمی مربی
دانشجو مقطع دکتری
کلیک کنید مهندسی سطح-پوشش های سد حرارتی  
سعید جبارزارع مربی کلیک کنید    
مهدی امیدی مربی
دانشجو مقطع دکتری
کلیک کنید    
مجید جعفری استادیار کلیک کنید  
علی حسن زاده تبریزی استادیار کلیک کنید سرامیک های مدرن،سنتز مواد، کامپوزیت ها  
ابراهیم کرمیان استادیار کلیک کنید
موادد یرگداز - کامپوزیت های سرامیکی  (ترمومکنیکال ) و فلزی
 
مهدی منصوری استادیار کلیک کنید    
حامد قمی

مربی
دانشجو مقطع دکتری

کلیک کنید    
ایمان ابراهیم زاده دکتری کلیک کنید جوشکاری  
محسن عباسی مربی دانشجو مقطع دکتری کلیک کنید جوشکاری-روکش کاری