اهداف مرکز

1- ایجاد ارتباط مؤثر با مراکز صنعتی مختلف استان و ایجاد زمینه مناسب برای عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی در حوزه مهندسی مواد

2- ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی

3- تلاش در جهت ارتقاء علمی-پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و گسترش همکاری های بین رشته ای در میان دانشجویان و اساتید دانشکده

4- برگزاری کارگاههای آموزشی،سخنرانی های علمی و سمینار های تخصصی برای ارتقاء علمی دانشجویان ، اساتید و صاحبان صنایع

5- تلاش در راستای توسعه امکانات ، به منظور ایجاد تعامل مؤثرتر با صنایع و انجام پژوهشهای به روز در حوزه فعالیت مرکز

6- فعالیت در زمینه جذب ایده های نو و برتر جهت ثبت اختراعات نو و بدیع و زمینه سازی جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان

7- تلاش در جهت تعریف پروژه های هدفمند دکتری و کارشناسی ارشد