فراخوان تشکیل هسته های تحقیقاتی توسط اعضای هیات علمی

با رشد پرشتاب علم و فناوری و تحولات عظیم اجتماعی و اقتصادی در جهان، شرایطی را ایجاد نموده است که مطابق سند چشم انداز کشور بایستی تحقیقات و پژوهش ها در راستای ایجاد محیط کسب و کار جدید(تبدیل علم به ثروت) و رفع نیازهای کشور تعریف و اجرا گردند.دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نیز به عنوان یکی از مراکز دانشگاهی مطرح در کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. اجرای پژوهش های هدفمند و منطبق با نیازهای پژوهشی کشور جهت محقق ساختن ایده تبدیل علم به ثروت یکی از اساسی ترین نیازهای فعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مطرح می باشد.اجرای پروژه های متعدد بدون در نظر گرفتن راستای این پروژه ها با موضوع تبدیل علم به ثروت که تحت عنوان طرح های پژوهشی داخلی توسط اساتید و تعریف پروژه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال اجرا می باشد از مباحث مهم در این زمینه می باشد.لذا در اولین قدم جهت ایجاد هماهنگی در تعریف و  اجرای پروژه های داخلی و دانشجویی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته مطابق برنامه عملیاتی خود که منطبق بر سیاست های کلان دانشگاه آزاد اسلامی می باشد ایجاد و راه اندازی هسته علمی تخصصی را در برنامه خود قرار داده است.هدف از ایجاد این هسته های علمی هدفمند سازی و منطبق سازی کلیه پروژه های مرتبط با سیاست های درآمدزایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می باشد.  لذا از اساتید علاقمند دعوت می گردد جهت عضویت فرم پیوست را دانلود نموده و پس از تکمیل به مسئول پذیرش هسته ها آقای مهندس سهیلی با شماره داخلی 2673 تحویل نمایند.

دانلود فایل

دانلود فایل در قالب ورد

امتیازات ویژه استقرار در مرکز تحقیقات مواد پیشرفته

ردیف

شرح

1

تسهیل در روند مصوب نمودن طرح های درون دانشگاهی و کاهش میزان تعهدات اجرای طرح به شرط رعایت موارد ذیل توسط مجری2

1- چاپ مقاله تعهد طرح به نام مرکز تحقیقات مواد پیشرفته 2- در راستا بودن موضوع طرح با فعالیت هسته تحقیقاتی 3- در راستا بودن موضوع طرح با نیاز های تحقیقاتی صنایع کشور (به عنوان فاز صفر پروژه های تحقیقاتی برون دانشگاهی محسوب گردد).

2

اعطای تشویق مقالات چاپ شده به نام مرکز تحقیقات مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به صورت گرنت 3خدمات آزمایشگاهی به میزان 3/000/000ریال به ازاء هر مقاله و اجرای آیین نامه تشویق مقالات معاونت محترم پژوهش و فناوری

3

اختصاص فضای کاری در مرکز تحقیقات مواد پیشرفته

4

استفاده ا ز خدمات مشاوره ای و آموزشی رایگان در راستای ورود هسته های تحقیقاتی به مرکز رشد دانشگاه

5

استفاده از پتانسیل های نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه جهت مصوب نمودن طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

1-فرم مربوطه را می توانید از پایگاه اینترنتی amrc.iaun.ac.ir دانلود نمایید.

2-نظر به موافقت معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تا اطلاع ثانویه میزان نعهدات طرح های درون دانشگاهی به شرح زیر می باشد((تا سقف 5 میلیون تومان= چاپ یک مقاله در سمینار، تا سقف 10 میلیون = چاپ یک مقاله در نشریه علمی پژوهشی)

3-با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی، در آینده نزدیک تمامی فرایند ثبت و دریافت نتیجه آزمایش به صورت الکترونیکی و مطابق آیین نامه ارائه خدمات آزمایشگاهی سازمان مرکزی دانشگاه صورت می پذیرد.