اعطای گرنت ویژه خدمات آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته در راستای ارتقاء کیفیت مقالات مستخرج از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی، در نظر دارد از کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی مواد تا سقف 5/000/000 ریال در قالب گرنت خدمات آزمایشگاهی حمایت نماید.جهت مشاهده آیین نامه حمایت از پایان نامه اینجا کلیک کنید