درباره ما

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته به عنوان مرکز تحقیقاتی با نگرشی فراگیر بر نقش تحقیقات صنعتی، برای توسعه کشور با به کارگیری ابزارهای خاص به انجام پژوهش­های مورد نیاز صنایع کشور  می پردازد. این مرکز در ساختمان مرکز تحقیقات دانشگاه واقع شده است.در حال حاضر این مرکز با دارا بودن آزمایشگاه های تخصصی در زمینه های مختلف رشته مهندسی مواد ارائه خدمت می نماید.این مرکز داراي اعضاء هیئت علمي مجرب بوده که در هسته های تحقیقاتی مختلف پژوهشی همچون انرژی های تجدیدپذیر، جوش، سرامیک و ... مشغول به انجام پژوهش و تحقیقات محصول محور می باشند.ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی مطابق استانداردهای معتبر در حوزه مهندسی مواد، ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای و تحقیقاتی، اجرای طرح های تحقیقاتی با توان هسته های علمی مستقر در مرکز، ارائه خدمات مهندسی، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه صنایع کشور و تدوین استاندارد از جمله خدمات تخصصی این مرکز می باشد.


نماد