تماس با ما

 مرکز تحقیقات مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
آدرس: اصفهان-نجف آباد-ساختمان مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
فکس:42291008-031

شماره های تماس مرکز تحقیقات مواد پیشرفته:        (تلفن داخلی)4229-031

ردیف

محل

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

1 ریاست مرکز   2659
2 مدیر فناوری   2862
3 مدیر اداری و مالی   2863
4 مدیر آموزش   2861
5 کلینیک صنعت   2864

6

SEM

مهندس سهیلی

2673

7

XRD

مهندس چمی

2285

8

TGA

مهندس چمی

2285

9

BET

مهندس امیری

2672-2788

10

STA

مهندس امیری

2672-2788

11

ICP

مهندس منتظری

2269

12

خواص مکانیکی

مهندس منتظری

2269

13

انجماد فلزات

مهندس امیرخانی

2661

14

خوردگی

مهندس امیرخانی

2661

15

عملیات حرارتی

مهندس قاسمی

2273

16

کوره ها

مهندس قاسمی

2273

17

متالوگرافی

مهندس نیک پی

2252

18

میکروسکوپ ها

مهندس نیک پی

2252

19

دیر گداز

مهندس سهیلی

2673

20

سرامیک

مهندس امیری

2672-2788

21

شیمی

مهندس اکرامیان

2912

22

کوانتو متر

مهندس عباسی

2244

 ارسال به:
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
  
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: